Späť hore

Ochrana osobných údajov a GDPR

Tu nájdete všetky potrebné údaje ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi

Máte otázky? Spýtajte sa

Vyplnte online formulár a my Vám odpovieme

Kontaktné informácie

Všetky dôležité kontaktné informácie

Adresa obchodu:

1799, 023 01 Oščadnica

Otváracie hodiny obchodu:

Pondelok-Piatok: 8:00 – 17:00hod
Sobota: 8:00 – 12:00hod
Nedeľa: zatvorené

Zákaznícky servis

+421 41 438 27 32 / 33, email: marlene@marlene.sk

Prevádzková doba zákazníckej linky:

Po – Pi: 8:00 – 17:00
So – Ne: 9:00 – 12:00

Sídlo spoločnosti:

Názov firmy: Marlene s. r. o.
Adresa výroby  1799, 023 01 Oščadnica
Adresa fakturačná:  1799, 023 01 Oščadnica

IČO: 46 692 720
IČ DPH: SK 202 3517 518
Bankový účet (IBAN): SK 48 0900 0000 005136044670

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

Kontakt na reklamácie

Pracovné dni od 9 do 17:30
+421 41 438 27 32 / 33
marlene@marlene.sk

Ochrana osobných údajov a GDPR

Tu nájdete všetky potrebné údaje ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi

Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov na internetovej stránke www.kabaty.marlene.sk je firma Marlene s. r. o.,1799 023 01 Oščadnica, IČO: 46692720. Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 56735/L

Rozsah spracovania

Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv alebo vybavenie objednávky. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov, internetových portálov alebo pri online objednávkach.

Pre obchodné účely

Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, počet detí (pre potreby rezervácie), IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy alebo vybavenie objednávky.

Pre marketingové účely

Spracúvame emailové adresy za týmto účelom s vašim dobrovolným súhlasom vo forme zaškrtávacieho políčka pri objednávke alebo vyžiadania si emailu na internetovej stránke v pätičke.

Prechádzanie web stránky

Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najčastejšie klikali. Tieto údaje zbiera aplikácia Google Analytics automatizovane pomocou cookies a trackingových technológií. Tieto údaje sa nedajú pripojiť k určitej osobe. Súbory cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom prehliadači.

Prehlasujeme, že vaše údaje nebudeme dávať do tretích krajín a nebudú nikdy zdieľané alebo predávané tretej strane.

Spôsob spracovania

Spracovanie údajov vykonáva správca vo svojom sídle na počítači alebo manuálnym spôsobom v listinej podobe. Webhosting internetovej stránky je od slovenskej firmy  WebSupport s. r. o. . Pre účely komunikácie používame služby od Google suite. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock. Listinné dokumenty sú uložené tak aby nedošlo k strate alebo odcudzeniu.

Doba spracovania

V listinej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných zákonov. Emailové adresy so súhlasom na marketingové účely sa uchovávajú po dobu podnikateľskej činnosti v e-shope. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a ďalej sa neuchovávajú.

Vaše práva ako subjektu

Máte právo sa kedykoľvek na nás obrátiť a požiadať o zmenu alebo opravu údajov. Ak máte pochybnosti o zákonnom spracovávaní, môžete požiadať o zmenu,vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo úplný výmaz údajov. Hlavne pri spracovávaní emailových adries.

Ochrana a zabezpečenie

S Vašimi osobnými údajmi, budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívam automatizované, ale aj neautomatické prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii a na serveri firmy Google (používame aplikáciu GoogleSuite). Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock.

Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.

Prehlásenie správcu

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

  • Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo zákonného právneho titulu.
  • Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. Osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj,
  • Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  • Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.
  • Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate, neoprávnenom prístupe.